รูป
ประธานสภาคณาจารย์ มมร ยโสธร
ที่อยู่:
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

เมือง
ยโสธร
35000
ไทย
โทรศัพท์:
0-4575-6859-60
โทรสาร:
0-4558-3080
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
08-1548-4029
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลอื่นๆ:

เป็นสภาคณาจารย์เพื่อพัฒนามมร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร