วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรได้จัดโครงการสัมมนา "เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มมร ยโสธร" ในวันที่ 13 -14 พฤษภาค พ.ศ. 2558 ณ อารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ซึ่งพระมหาจิรายุทธ ปโยโค ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสัมมนาในครั้งนี้..