ขอเชิญร่วมงาน มมร มหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลรวมพลคนฮักยโสธร ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬา มมร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ....