กราบนิมนต์และขอเชิญคณาจารย์ผู้บรรยายทุกรูป/ท่าน ได้ประชุมพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 15.00 น. ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร...