วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรได้จัดโครงการสัมมนา "เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มมร ยโสธร" ในวันที่ 13 -14 พฤษภาค พ.ศ. 2558 ณ อารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ซึ่งพระมหาจิรายุทธ ปโยโค ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสัมมนาในครั้งนี้..

 

กราบเรียน/ เรียน คณาจารย์ผู้บรรยายพิเศษทุกรูป/ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม ในวันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 15.00 น. ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยพร้อมเพรียงกัน..

ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ ทุกรูป/ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์ ในวันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 15.00 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น2..(ประธานสภาคณาจารย์)

 

ขอเชิญร่วมงาน มมร มหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลรวมพลคนฮักยโสธร ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬา มมร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ....

 

กราบนิมนต์/เรียนเชิญคณาจารย์ ผู้บรรยายทุกรูป/คน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษประชุมร่วมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. ณ อาคารหอประชุม มมร. วศ.ย. โดยพร้อมเพรียงกัน...

กราบนิมนต์และขอเชิญคณาจารย์ผู้บรรยายทุกรูป/ท่าน ได้ประชุมพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 15.00 น. ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จัดเวทีเสวนา "การมีส่วนร่วมทางการเมืองการสร้างเครือข่ายประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง"ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา..ซึ่งมีทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีเสวนากันจำนวนมาก

 

งานเลี้ยงส่งและต้อนรับประธานคณาจารย์ มมร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา ..